Aanvraag - voorlopige dekking motorvoertuig
Melding - doorlopende SEPA-machtiging
Melding - geboorte
Melding - intermediairswijziging
Melding - Mutatie
Melding - Naverrekening
Melding - overlijden
Melding - UBO (25%) Verklaring
Melding - uniforme verbouwingsspecificatie
Melding - upload betanden
Melding - werkgeversverklaring