Schade-aangifteformulier Algemeen

Hofman Assurantiën. Gewoon vertrouwd!

U kunt uw schademelding bij Hofman Assurantiën online invullen.
Na ontvangst nemen wij contact met u op om de schade af te handelen.
Nummer assurantie-adviseur:
?
Invullen door Hofman Assurantiën
Clientnummer assurantie-adviseur:
?
Invullen door Hofman Assurantiën
Schadenummer maatschappij:
?
Invullen door Hofman Assurantiën
Schadenummer assurantie-adviseur:
?
Invullen door Hofman Assurantiën
Soort verzekering:
Branche- en polisnummer (s):
?
Staat vermeld op uw polisblad
C.B.C. nr: (invullen door Hofman Assurantiën)
Verzekeringsnemer:
?
Uw naam
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:
Beroep / Bedrijf:
Telefoon bedrijf:
Bank- /postrekeningnummer:
?
(bij voorkeur IBAN)
Is er recht op aftrek B.T.W.: